Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0227 382 3237 Fax: 0227 3823 696

Hotline: 0899 265 777

Mail: longhauceramic@gmail.com

info@ceramiclonghau.com.vn

Hỗ trợ từ Long Hầu