CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

Địa chỉ: KCN Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3781760/ 3823 688   Fax: 0227 3823 695
Hotline: 0899 265 777
Mã số thuế: 1000214927
Mail: longhauceramic@gmail.com